Om du har råkat ut för en defekt/transportskadad produkt så hjälper vi dig givetvis så gott vi kan för att rätta till det. Tillvägagångssättet skiljer sig från fall till fall, därför är det viktigt att du alltid kontaktar vår kundservice via vårt kontaktformulär “Reklamation” när du vill göra en reklamation. För att underlätta vår hantering av din reklamation så mycket som möjligt ber vi dig att lämna en så utförlig beskrivning som möjligt samt bifoga bilder/filmer som visar produktens defekt/fel.

Ange gärna om du tror att felet beror på en transportskada (t.ex. intryckta hörn, krossat glas och keramik) eller om det är en defekt som har uppstått vid produktionen.

Till skillnad från en retur är varje reklamationsärende unikt och vi måste ta ställning till varje enskilt fall. Skicka därför aldrig tillbaka en produkt du vill reklamera till oss innan du fått återkoppling från vår kundservice och vi har kommit fram till vad som behöver göras i ärendet.

Mer information om vad som gäller kring en reklamation hittar du under avsnittet "reklamation" på hemsidan.

Behöver du registrera en reklamation gör det via den här länken.